loga

Generator wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się Generator wniosków za pomocą, którego można sporządzić wniosek o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z Generatora wniosków.

Link do Generatora wniosków: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Bezpośredni link do Generatora dla wniosków dotyczących podjęcia działalności gospodarczej  : https://wopp-19-2-premie.arimr.gov.pl/login/