loga

Generator wniosków

W związku z nieprawidłowym działaniem generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwróciła się z prośbą, aby nie wykorzystywać Generatora jako narzędzia do wypełniania wniosków, aż do odwołania.

W dokumentacji konkursowej obowiązującej do ogłoszonego naboru nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej prosimy o korzystanie z formularza wniosku w formie pliku excel