loga

Ocena i wybór operacji w ramach naboru 1/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

24 stycznia 2017 roku Rada Decyzyjna Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naboru 1/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Wyniki wyboru i oceny operacji:

 

UZUPEŁNIENIA I AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW Z DNIA 13.03.2017 R.