loga

Spotkania konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że zaplanowane zostały
spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

– rozwijania działalności gospodarczej,

– tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

– nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

– inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu.

 

Spotkania konsultacyjne w ww. zakresie odbędą się 26.05.2017 r. (tj. piątek) oraz  01.06.2017 r. (tj. czwartek)  i trwać będą od godziny 10:00 do 15:00 w  biurze LGD Dunajec-Biała, ulica Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP, II piętro).

 

Więcej informacji o spotkaniach udziela biuro LGD Dunajec-Biała: tel. 14 665 37 37, e-mail:biuro@dunajecbiala.pl