loga

Dofinansowanie dla OSP Charzewice

OSP Charzewice otrzymała dofinansowanie na realizację zdania pn.:”Zakup odzieży specjalnej w celu wyposażenia OSP w Charzewicach.

Zadanie sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie, w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Osp Charzewice otrzymała dotację w wysokości 1460 zł, natomiast całkowity koszt to 3482 zł.

Zadanie mogło zostać zrealizowane również dzięki przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Pana Dawida Chrobaka, w formie dotacji celowej przekazano bowiem brakującą kwotę 2020 zł.

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia dwóch zamierzonych efektów:

ekologicznego- podniesienie bezpieczeństwa strażaków wykonujących działania na rzecz ochrony środowiska

rzeczowego- zakupu 1 kompletu odzieży specjalnej w celu wyposażenia Osp w Charzewicach.

Realizacja zadania jest istotna ze względu na bezpieczeństwo osób zaangażowanych w pomoc osobom poszkodowanym. ŻYCZYMY NASZEJ JEDNOSTCE ORAZ WSZYSTKIM OSP WIELU SUKCESÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Logotyp