loga

Konkurs kulinarny na najlepszy własny wypiek ciasta

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w myśl kultywowania tradycji kulinarnych ogłasza konkurs na najlepszy własny wypiek ciasta. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie osobiście do biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn lub pocztą e-mail na adres: biuro@dunajecbiala.pl Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym w nie przekraczalnym terminie do dnia 18.08.2017 r.

Prezentacja wykonanych ciast i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 sierpnia 2017 r. podczas Dożynek Gminy Pleśna.

Komisja dokona oceny wypieków biorąc pod uwagę wygląd i dekorację ciasta oraz walory smakowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Plakat