loga

Ponowne nabory!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, że planowane jest ponowne przeprowadzenie naborów wniosków na operacje w zakresie:

  • rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
  • tworzenia i rozwoju centra przetwórstwa lokalnego,
  • nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
  • ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Planowany termin ogłoszenia naborów, to 30.08.2017 r., a przeprowadzenia naborów 14.09.2017 r. – 29.09.2017 r.