loga

Spotkania konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD Dunajec-Biała zainteresowanych pozyskaniem dotacji

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że zaplanowane zostały spotkania konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD Dunajec-Biała zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

– rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,

– budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

– ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu,

– tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.


Gmina:

Zakliczyn        24.08.2017 r., godz. 10:00-12:00 (Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP))

Wojnicz          25.08.2017 r., godz. 10:00-12:00 (Urząd Miejski w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz (sala narad))              

Pleśna             28.08.2017 r., godz. 10:00-12:00 (Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240)                          

Ciężkowice    29.08.2017 r., godz. 10:00-12:00 (Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice)

 

KONSULTACJE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD DUNAJEC-BIAŁA:

Zakliczyn        04.09.2017 r., godz. 10:00-12:00 (Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP))

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne.