loga

Spotkania konsultacyjne w zakresie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że zaplanowane zostały spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała w zakresie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego  kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020.

Gmina:

Zakliczyn        24.08.2017 r., godz. 12:00-13:00 (Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP))

Wojnicz          25.08.2017 r., godz. 12:00-13:00 (Urząd Miejski w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz (sala narad))              

Pleśna             28.08.2017 r., godz. 12:00-13:00 (Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240)                          

Ciężkowice    29.08.2017 r., godz. 12:00-13:00 (Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice)

 

KONSULTACJE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD DUNAJEC-BIAŁA:

Zakliczyn        04.09.2017 r., godz. 12:00-13:00 (Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP))

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne.