loga

Przesunięcie planowanych naborów!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z przykrością informuje, że zaplanowane oraz uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego nabory wniosków na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w branży turystycznej; centra przetwórstwa lokalnego; nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjne, kulturalnej oraz w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu nie mogły zostać ogłoszone w ustalonym wcześniej  terminie, tj. 30 sierpnia br. (z terminem przyjmowania wniosków od dnia 14 WRZEŚNIA do dnia 29 WRZEŚNIA) ze względu na zmianę Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, która wchodzi w życie z dniem 4 września br.

W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie procedury do nowych przepisów. Nie zwlekając w czasie Lokalna Grupa Działania praktycznie zakończyła konsultacje społeczne i zamierza do połowy września zmienić procedury i Lokalną Strategię Rozwoju oraz przekazać je do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Niezwłocznie po akceptacji dokumentów ogłosimy nabór wniosków.