loga

Nowa Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informujemy, że od 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji  znaku PROW 2014-2020. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne. Pełna treść Księgi dostępna jest pod linkiem:

http://ksow.pl/news/entry/12605-zmiany-w-ksiedze-wizualizacji-znaku-prow-2014-2.html