loga

Szkolenie dla członków Rady Decyzyjnej

W dniu 15 września 2017 r. w Domu Strażaka w Jurkowie odbyło się szkolenie dla członków Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała oraz Stowarzyszenia “Na Śliwkowym Szlaku”. Przedmiotem szkolenia był proces oceny i wyboru do finansowania operacji w ramach PROW 2014-2020, a organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.