loga

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji procedury oceny i wyboru operacji

W związku ze zmianą Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległy niektóre przepisy Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Mając powyższe na uwadze, przedstawiamy do konsultacji procedury oceny i wyboru operacji dostosowane do zmian wynikających z nowelizacji w/w Ustawy.

Poniżej przedstawiamy proponowane zmiany:

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)

Uwagi i sugestie dotyczące procedury oceny i wyboru operacji prosimy zgłaszać na formularzu – POBIERZ

Proponowane zmiany dotyczące procedury prosimy zgłaszać do biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała na formularzu zmian, na adres: biuro@dunajecbiala.pl do dnia 11 października 2017 r. do godz.15:00.