loga

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Kryteriów wyboru operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany Kryteriów wyboru operacji (operacje indywidualne) oraz Kryteriów wyboru grantobiorców.

Prosimy o zgłaszanie swoich uwag do biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała do dnia  9 listopada 2017 r.do godz. 14:00 lub na adres e-mail: biuro@dunajecbiala.pl
Uwagi i sugestie dotyczące Kryteriów wyboru operacji (operacje indywidualne) i Kryteriów wyboru grantobiorców  prosimy zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu.

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW”

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i pozostałych uprawnionych beneficjentów

KARTA OCENY ZADANIA WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW

Formularz zmian