loga

UNIEWAŻNIENIE konkursu fotograficznego

W dniu 31 października 2017 roku zakończył się nabór prac fotograficznych do ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała konkursu fotograficznego pt.: „Piękno lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w obiektywie”. Niestety zaprezentowane prace fotograficzne, choć niezwykle piękne, jednoznacznie nie ukazywały nieodkrytego piękna przyrody i krajobrazu, zabytków, ciekawych miejsc, tradycji i kultury, ważnych i inspirujących wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – głównego celu konkursu. W związku z powyższym zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu fotograficznego Zarząd LGD Dunajec-Biała UNIEWAŻNIA konkurs.