loga

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia zmian w SRL

W związku z koniecznością  wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała na formularzu zgłoszenia zmian, telefonicznie: 14 665 37 37  lub mailowo: biuro@dunajecbiala.pl do dnia do 29 grudnia 2017 r. do godz. 15:45.

Konieczność aktualizacji ww. dokumentu wynika m.in. z przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).