loga

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Specjalista ds. wdrażania SRL

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór pracownika do Biura LGD.

W wyznaczonym terminie (16.11.2017 r. – 06.12.2017 r.) wpłynęło 5 ofert złożonych przez 5 osób. Wszystkie 5 ofert spełniło wymogi formalne.

Zarząd zdecydował o zatrudnieniu w Biurze LGD:
p. Paulinę Byczek na stanowisku Specjalista ds. wdrażania SRL.

Wybrana osoba uzyskała największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.