loga

Ankieta dotycząca zapotrzebowania na ofertę turystyczną Gminy Pleśna

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej zapotrzebowania  na ofertę turystyczną Gminy Pleśna. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przez Urząd Gminy Pleśna przy wyborze zadań oraz opracowywaniu wniosków o dofinansowanie dotyczących rozwoju oferty turystycznej w Gminie Pleśna.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWx2VFShctONpNst4H6zAghtqCqrBSedJAScTin2SilhU_oQ/viewform?usp=sf_link

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia  21 stycznia 2018 roku.