loga

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie:

– rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,

– podejmowania działalności gospodarczej,

– budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

– ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu,

– tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2018 r.  w godz. 10:00 – 14:00
w Biurze LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn), a tematyką będzie prawidłowe przygotowanie, realizacja oraz rozliczanie wniosków o przyznanie pomocy.

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania swojego udziału w szkoleniu telefonicznie 14 665 37 37 lub mailowo biuro@dunajecbiala.pl