loga

PRZESTAŃ MARZYĆ ZACZNIJ DZIAŁAĆ! – sięgnij po dotację na założenie firmy w LGD Dunajec-Biała

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała przypomina o prowadzonych naborach na operacje zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia):

– podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego)

Limit środków w ramach naboru: 150 000,00 zł
Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

– podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej
z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych)

Limit środków w ramach naboru: 100 000,00 zł
Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

– podejmowanie działalności gospodarczej (poza sektorem turystyki i czasu wolnego)

Limit środków w ramach naboru: 250 000,00 zł
Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

– podejmowanie działalności gospodarczej (przez osoby z grup defoworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego)

Limit środków w ramach naboru: 150 000,00 zł
Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie  od 06.03.2018 r. do 20.03.2018 r. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od 10:00 do 18:00.

Termin składania wniosków upływa dnia 20.03.2018 r. o godz. 15:00!

 

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.