loga

Zakończono nabory 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018

Informujemy, iż w dniu 20 marca br. o godz. 15:00 zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do biura LGD Dunajec-Biała w ramach prowadzonych naborów  wpłynęło łącznie 4 wnioski, w tym:

  • w ramach naboru 5/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego)  –  nikt nie złożył wniosku
  • w ramach naboru 6/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych) – nikt nie złożył wniosku
  • w ramach naboru 7/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (poza sektorem turystyki i czasu wolnego) –  2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy 100 000,00 zł (limit dostępnych środków w ramach naboru 250 000,00 zł)
  • w ramach naboru 8/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (przez osoby z grup defoworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego) – 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy 100 000,00 zł (limit dostępnych środków w ramach naboru 150 000,00 zł).