loga

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia

W związku z nowelizacją Ustawy Prawa o stowarzyszeniach i koniecznością wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do konsultacji projektu zmian Statutu.

Projekt zmian

Swoje uwagi prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała na formularzu zgłoszenia zmian, telefonicznie: 14 665 37 37  lub mailowo: biuro@dunajecbiala.pl do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 15:45.