loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Przewodniczący Rady zwołuje na dzień  4 kwietnia 2018 r. tj. środa  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 12:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na II piętrze w sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych do LGD Dunajec-Biała w naborze 1/2018, 3/2018, 4/2018, 7/2018 i 8/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaproszenie z porządkiem obrad