loga

Kontynuacja posiedzenia Rady Decyzyjnej

Informujemy, że w związku z koniecznością uzyskania uzupełnień/wyjaśnień do wniosków w ramach naboru 3/2018, 7/2018 i 8/2018 posiedzenie Rady Decyzyjnej w dniu 4 kwietnia 2018 r. zostało przerwane. Kontynuacja oceny i wyboru operacji odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie biura LGD.