loga

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów na wolne stanowisko pracy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert na wolne stanowisko pracy Dyrektora Biura LGD Dunajec-Biała , do biura  w terminie naboru ofert tj. od 21.03.2018 r. do 04.04.2018 r. wpłynęły 2 oferty.

Zarząd  Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych 2 osoby otrzymały pozytywną ocenę i zakwalifikowały się do merytorycznego etapu naboru.

Poniżej prezentujemy, listę kandydatów spełniających wymagania formalne:

  1. Zbigniew Rzepecki, zam. Pleśna
  2. Ewelina Siepiela, zam. Gwoździec

Kandydaci  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.