loga

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Dyrektora Biura

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór Dyrektora  Biura LGD Dunajec-Biała.

W wyznaczonym terminie  21.03.2018 r. do 04.04.2018 r. wpłynęło 2 oferty złożonych przez 2 osóby. Wszystkie 2 oferty spełniły wymogi formalne.

Zarząd zdecydował o zatrudnieniu w Biurze LGD:
p. Eweliny Siepiela na stanowisku Dyrektora Biura LGD Dunajec-Biała.

Wybrana osoba uzyskała największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.