loga

Naprawdę bogata oferta spędzania wolnego czasu dla seniorów z terenu LGD Dunajec-Biała w okresie lata i jesieni

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn pozyskała od Zarządu Województwa Małopolskiego kwotę 34 000,00 zł (słownie: trzydziestu czterech tysięcy zł 00/100) dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Mowa tu o projekcie o nazwie „Cudze chwalicie swego nie znacie – integracja społeczna 55+” rozbudowa oferty spędzania wolnego czasu, edukacja w zakresie odżywiania i integracja seniorów w 2018 r.  którego całkowita wartość wynosi 46 554,60 zł. 

W ramach tego projektu grupa 50 seniorów w wieku od 55 lat wzwyż weźmie udział w ponad 40 spotkaniach. Spotkania te zostaną przeprowadzone w okresie od maja do października 2018 roku. W ramach spotkań seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach z gotowania, szycia, w warsztatach artystycznych, wydarzeniach i wyjazdach kulturalnych takich jak np. wyjście do kina, do opery czy do teatru. Ponadto  wezmą udział w zajęciach fizycznych (joga, aerobic, pilates, zumba gold), integracyjno – animacyjnych, spotkają się z specjalistami takimi jak: dietetyk, kardiolog, a także spotkają się z ciekawymi ludźmi, czy też wezmą udział projektach nastawionych na integrację międzypokoleniową jak np. przy okazji Senioriady w Zakliczynie, wyjazdu do Kopalni Soli w Bochni, wyjazdu na basen do Solca Zdroju, przy spotkaniu upamiętniającym 100 lecie odzyskania Niepodległości, podczas majówki międzypokoleniowej,  czy w ramach wieczoru z produktem lokalnym i tradycyjnym.

Projekt ten skierowany jest do seniorów zamieszkujących gminy LGD Dunajec-Biała czyli Gminę Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn oraz gminy ościenne.  Tytułowe – cudze chwalicie, swego nie znacie ma nawiązać do faktu, iż w każdej z grup społecznych drzemie ogromny potencjał, który trzeba tylko dobrze spożytkować i animować, nakierować na właściwe tory. Pomysł na projekt zrodził się w trakcie spotkania z seniorami w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, które zostało zorganizowane przez KGW w tej wsi (było to spotkanie opłatkowe). Na tym spotkaniu padły słowa 80-letniej seniorki cyt.  “Cieszę się bardzo z tego spotkania, jestem zadowolona, że udało nam się tu i w tej sali spotkać, mam nadzieję, że uda nam się też poznać. Bo ja nie poznaję wsi. To nie jest ta wieś co po 48 roku, co po Wojnie. Dawniej ludzie się znali, pomagali sobie, a teraz…?“; Podczas spotkania zostały poruszone różne kwestie, między innymi jak bardzo seniorzy chcieli by uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, które będą szansą na wyjazd gdzieś dalej od domu i niepowtarzalną okazją do integracji grupy. Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2017 roku i odpowiada na potrzeby osób starszych jak również ma  za zadanie zintegrowanie “rdzennej lokalnej społeczności seniorskiej” wraz z “napływowymi seniorami”. Projekt pomoże ocalić od zapomnienia wspomnienia seniorów o drodze do niepodległości, o sołectwach terenu LGD, wesprze zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz pozwoli na przekazanie fachowej wiedzy jak dbać
o własne zdrowie fizyczne jak i intelektualne.

Grupą docelową są osoby powyżej 55 roku życia zamieszkujące Gminę Ciężkowice (12 sołectw), Pleśna (11 sołectw), Wojnicz (14 sołectw), Zakliczyn (23 sołectwa) oraz Gminy ościenne. Planuje się objąć projektem 50 seniorów z terenu gmin wymienionych wcześniej, zarówno mężczyzn jak i kobiety. Do projektu mogą zgłaszać się osoby samotne jak i zarówno żyjące z innymi w jednym gospodarstwie domowym. Podczas rekrutacji do projektu będą przyznawane dodatkowe punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów:

  1. Ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym – osoby samotne będą punktowane dodatkowo, ponieważ zazwyczaj to one są wykluczone z życia społecznego i spychane
    w chroniczną samotność.
  2. Płeć – Mężczyźni to zazwyczaj ta grupa, która niechętnie bierze udział w zajęciach integracyjnych. To właśnie mężczyźni zazwyczaj mniej społecznie się udzielają. Dlatego też oni będą punktowani.
  3. Ilość lat zamieszkania na terenie objętym zadaniem – będą preferowane osoby (po jednej
    z każdego sołectwa, z każdej Gminy) które mieszkają na terenie Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn i Gmin ościennych krócej niż 5 lat. W przypadku braku osób z każdego sołectwa dopuszcza się udział większej ilości osób z innych sołectw czy nawet Gmin.
  4. Niepełnosprawność – osoby z grupą inwalidzką będą otrzymywały preferowane punkty (bez względu na rodzaj grupy).

Poniżej dostępny jest do pobrania formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń do 14 maja 2018 roku tj. poniedziałek włącznie do godz. 15:45. Liczba osób uczestniczących w projekcie to max 50. W przypadku gdy zgłosi się większa liczba osób z preferowanymi wymaganiami, będzie decydowała kolejność zgłoszeń do projektu spośród tej grupy.

Udział kobiet w projekcie to minimum 33% czyli 17 Pań.

Dodatkowo część zajęć jak np. majówka, rękodzieło ludowe itp. będzie miała wymiar międzypokoleniowy. Seniorzy będą w nich brać udział wraz z własnymi wnukami, co będzie dodatkowym aspektem integrującym grupę wewnątrzpokoleniowo jak i międzypokoleniowo.

Zgłoszenie

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”