loga

Wniosek Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z dofinansowaniem z KSOW w 2018 roku

Wniosek Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z dofinansowaniem z KSOW w 2018 roku

 

Operacja która uzyskała dofinansowanie nosi tytuł: „Ekologia! To jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budżet operacji to 379 009,00 zł z czego kwota rekomendowanego finansowania wynosi 378 545,00 zł

Głównym celem projektu jest: przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje uzyskanie statusu rolnictwa ekologicznego w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnym przykładzie wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu
w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy – wejścia promujące i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

Grupa docelowa, do której kierujemy nasz projekt to:

  • producenci żywności ekologicznej z terenu całego kraju z ważnymi certyfikatami w liczbie
    40 wystawców z obszaru co najmniej 5 województw
  • wystawcy wyrobów spożywczych i regionalnych uczestniczący w Święcie, promujący swoje oferty/wyroby (ok. 30 wystawców w ramach imprezy z produktami spożywczymi, w tym rolnicy/producenci, kwaterodawcy, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy producentów, rzemieślnicy, rękodzielnicy )
  • uczestnicy „Święta Owoców Miękkich i Produktów Pszczelich” – konsumenci (ok. 2000 osób)
  • Konsumenci z terenu całego kraju w tym pracownicy biurowców w Warszawie (ok. 500 osób)

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Gminą Pleśna, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Tablica informacyjna