loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkania informacyjne (konsultacyjne) związane z organizowanymi naborami wniosków z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej; rozwoju działalności gospodarczej (branża turystyczna) oraz tworzenia bądź rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat planowanych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz przeprowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy).

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) dla beneficjentów
Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 21.06.2018 r.

godz. 9:00-11:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz (sala narad)

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz

Pleśna 21.06.2018 r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

Zakliczyn 22.06.2018 r.

godz. 9:00-11:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 22.06.2018 r.

godz. 13:00-15:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

 

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl,  pod nr telefonu 14 665 37 37 lub biuro@dunajecbiala.pl