loga

„Cudze chwalicie swego nie znacie – integracja społeczna 55+” rozbudowa oferty spędzania wolnego czasu, edukacja w zakresie odżywiania i integracja seniorów w 2018 r.”

Projekt skierowany jest do seniorów z terenu LGD Dunajec-Biała pn. “„Cudze chwalicie swego nie znacie – integracja społeczna 55+” rozbudowa oferty spędzania wolnego czasu, edukacja w zakresie odżywiania i integracja seniorów w 2018 r. ” realizowany przez nasze LGD nabiera tempa. W projekcie uczestniczy 54 osoby które wezmą udział w ponad 50 spotkaniach, warsztatach, wyjazdach. Projekt będzie realizowany do końca miesiąca października 2018 roku.

Pierwsze spotkanie robocze otworzył w Grabnie (Gmina Wojnicz) Prezes Zarządu Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała Pan Paweł Smoleń, drugie spotkanie robocze odbyło się w Rzuchowej (Gmina Pleśna).

Wspólnie z uczestnikami projektu został opracowany harmonogram spotkań i wyjazdów w tym tzw. “plan działania”.

Przypominamy, że projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zas na działania przewidziane w ramach projektu nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 33 000,00 zł