loga

Zapytanie ofertowe 3/06/2018 na określenie kosztu opracowania materiałów informacyjno-promocyjnych na portale społecznościowe (Facebook), strony internetowe (www.dunajecbiala.pl; www.ciezkowice.pl; www.wojnicz.pl; www.plesna.pl; www.zakliczyn.pl) oraz do lokalnej prasy (Głosiciel, Merkuriusz Wojnicki, Ziemia Ciężkowicka, Pogórze)

Zapytanie ofertowe 3/06/2018 na określenie kosztu opracowania materiałów informacyjno-promocyjnych na portale społecznościowe (Facebook), strony internetowe (www.dunajecbiala.pl; www.ciezkowice.pl; www.wojnicz.pl; www.plesna.pl; www.zakliczyn.pl) oraz do lokalnej prasy (Głosiciel, Merkuriusz Wojnicki, Ziemia Ciężkowicka, Pogórze). Więcej …