loga

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała stosuje RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

RODO ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

Mając na uwadze powyższe w zakładce pn. „RODO” na naszej głównej stronie internetowej www.dunajecbiala.pl (link do zakładki – http://lgd.dunajecbiala.pl/obszar-lgd/rodo/), znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała.