loga

Zapytanie ofertowe 6/06/2018 na określenie kosztu przeprowadzenia zajęć sportowych wraz z dojazdem do miejscowości Rzuchowa (Gmina Pleśna) i Wojnicz (Gmina Wojnicz) dla grupy seniorów liczącej 40-50 osób

Zapytanie ofertowe 6/06/2018 na określenie kosztu przeprowadzenia zajęć sportowych wraz z dojazdem do miejscowości Rzuchowa (Gmina Pleśna) i Wojnicz (Gmina Wojnicz) dla grupy seniorów liczącej 40-50 osób. Więcej …