loga

Nabór 12/2018 – ZAKOŃCZONA OCENA

W związku z zakończeniem naboru wniosków  12/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 12/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 04.07.2018 r. – 18.07.2018 r.

 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 12/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 04.07.2018 r. – 18.07.2018 r.

 

Protokół