loga

Zakończono nabór 13/2018 i 14/2018

Informujemy, iż dnia 7 września br. o godz. 15:00 zakończyły się nabory wniosków nr 13/2018 i 14/2018 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do biura LGD Dunajec-Biała w ramach prowadzonych naborów  wpłynęło łącznie 2 wnioski, w tym:

  • w ramach naboru nr 13/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (poza sektorem turystyki i czasu wolnego)  –  1 wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy 50 000,00 zł (limit dostępnych środków 150 000,00 zł).
  • w ramach naboru 14/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego) –  1 wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy 50 000,00 zł (limit dostępnych środków 50 000,00 zł).