loga

Kontynuacja posiedzenia Rady Decyzyjnej

Informujemy, że w związku z koniecznością uzyskania uzupełnień/wyjaśnień do wniosku złożonego w ramach naboru 14/2018 posiedzenie Rady Decyzyjnej w dniu 25 września 2018 r. zostało przerwane. Kontynuacja oceny i wyboru operacji odbędzie się 25 października 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie biura LGD.