loga

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/09/2018

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała  zawiadamia, że w postępowaniu o zapytanie ofertowe na określenie kosztu: usługi przygotowania prezentacji i przeprowadzenia szkolenia dla Zarządu oraz pracowników biura Stowarzyszenia w zakresie realizacji operacji grantowych, w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nie wpłynęła żadna oferta i w związku z tym Zamawiający w myśl pkt VII zapytania ofertowego postanawia unieważnić postępowanieWięcej …