loga

Zakończono nabór 3/2018/G i 4/2018/G

Informujemy, ze dnia 9 października 2018 r. o godz. 12:00 zakończono nabory wniosków nr 3/2018/G i 4/3/2018/G o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do biura LGD Dunajec-Biała w ramach naboru:

  • nr 3/2018/G – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wpłynęło 7 wniosków
  • nr 4/2018/G – wydarzenia promujące aktywny tryb życia wpłynęło 13 wniosków