loga

Zapytanie ofertowe 1/10/2018 na określenie kosztów: usługi przygotowania prezentacji i przeprowadzenia szkolenia dla Zarządu oraz pracowników biura Stowarzyszenia w zakresie: I operacji grantowych, II monitoringu i ewaluacji

Zapytanie ofertowe 1/10/2018 na określenie kosztów: usługi przygotowania prezentacji i przeprowadzenia szkolenia dla Zarządu oraz pracowników biura Stowarzyszenia w zakresie: I operacji grantowych,  II monitoringu i ewaluacji, w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Więcej …