loga

Informacja dotycząca naboru pracownika na stanowisko Dyrektora Biura LGD Dunajec-Biała

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, że w ramach ogłoszonego naboru pracownika na stanowisko Dyrektora Biura LGD Dunajec-Biała nie złożono w wyznaczonym terminie ofert.