loga

Nabór 14/2018 – ZAKOŃCZONA OCENA

W związku z zakończeniem naboru wniosków  14/2018 –  podejmowanie działalności gospodarczej (przez osoby z grup defoworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy: