loga

Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 3/2018/G i 4/2018/G

W związku z  oceną wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 3/2018/G  i 4/2018/G realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy:

Ponadto na posiedzeniu Rady Decyzyjnej Członkowie udzielili wyjaśnień do wniosku 1/12/2018/PD-T celem przedłożenia do Samorządu Województwa Małopolskiego.