loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała Przewodniczący zwołuje na dzień 16 listopada 2018 r. tj. piątek posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na II piętrze w sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie wybór grantobiorców w zakresie przeprowadzonego naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2018/G, 4/2018/G oraz ocena i wybór wniosków w przedmiocie naboru nr 16/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie zasad organizacji posiedzenia Rady Decyzyjnej.
 4. Przygotowanie i przyjęcie listy rankingowej zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2018/G.
 5. Wybór zadań grantobiorców, sporządzenie list grantobiorców wybranych i niewybranych, podjęcie uchwał w sprawie wyboru grantobiorców w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2018/G.
 6. Przygotowanie i przyjęcie listy rankingowej zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2018/G.
 7. Wybór zadań grantobiorców, sporządzenie list grantobiorców wybranych, podjęcie uchwał w sprawie wyboru grantobiorców w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2018/G.
 8. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 16/2018:
  a) ocena zgodności operacji z LSR,
  b) ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c) ustalenie kwoty wsparcia,
  d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
  e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy nr 16/2018.
 9. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

Mając na uwadze odpowiedzialność za terminową i rzetelną ocenę złożonych wniosków,  proszę o obowiązkowy udział w posiedzeniu wszystkich członków.

Ogłoszenie z porządkiem obrad