loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady  zwołuje na dzień 5 grudnia 2018 r. tj. środa posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 18:15. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na II piętrze w sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 16/2018 oraz ocena i wybór wniosków  złożonych w naborze nr 17/2018  i 18/2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Kontynuacja oceny i wybór operacji w ramach naboru nr 16/2018.
 4. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 17/2018:
  a) ocena zgodności operacji z LSR,
  b) ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c) ustalenie kwoty wsparcia,
  d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
  e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy nr 17/2018.
 5. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 18/2018:
  a) ocena zgodności operacji z LSR,
  b) ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c) ustalenie kwoty wsparcia,
  d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
  e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy nr 18/2018.
 6. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie z porządkiem obrad