loga

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert na wolne stanowisko pracy Dyrektora Biura LGD Dunajec-Biała , do biura  w terminie naboru ofert tj. od 25.01.2019 r. do 08.02.2019 r. wpłynęła 1 oferta.

Zarząd  Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych 1 osoba otrzymały pozytywną ocenę i zakwalifikowała się do merytorycznego etapu naboru.

Poniżej prezentujemy, listę kandydatów spełniających wymagania formalne:

  1. Jan Czaja, zam. Janowice

Kandydaci  zostali poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.