loga

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Dyrektora Biura

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór Dyrektora  Biura LGD Dunajec-Biała.

W wyznaczonym terminie  od 25.01.2019 r. do 08.02.2019 r. wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi formalne.

Zarząd zdecydował o zatrudnieniu w Biurze LGD:
p. Jana Czaja na stanowisku Dyrektora Biura LGD Dunajec-Biała.

Wybrana osoba uzyskała wymaganą liczbę punktów w procesie rekrutacji.