loga

Spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do udziału w spotkaniach informacyjnych w poszczególnych gminach zgodnie z poniższym harmonogramem.

Podczas spotkań zostaną omówione kwestie takie jak:

– zakresy tematyczne planowanych naborów,

– harmonogram ogłaszania konkursów,

– zasady przyznawania dofinansowania,

– procedury stosowane przez LGD.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych otwartych w gminach z obszaru
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Gmina

Data i godzina spotkania

Miejsce spotkania

Wojnicz 04.03.2019 r.

godz. 9:00-11:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz

Zakliczyn 04.03.2019 r.

godz. 13:00-15:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 05.03.2019 r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

Pleśna 05.03.2019 r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.

Plakat