loga

Ścieżka w Łowczówku o walorach przyrodniczych i historycznych

W gminie Pleśna przybywa atrakcji turystycznych. Jedną z nowości jest ścieżka przyrodnicza
w Łowczówku, która wiedzie od budynku miejscowego Urzędu Gminy, fragmentem wzdłuż drogi powiatowej (w kierunku Lichwina), a następnie poprzez tereny leśne w kierunku cmentarza Legionistów nr 171. Ścieżka spełnia kilka funkcji.

Po pierwsze turyści poruszający się po trasie poznają bogactwo lokalnej fauny i flory. Drugi niezwykle ważny aspekt stanowi historia. Cmentarz wojenny nr 171 jest nazywany Cmentarzem Legionistów Polskich. Pod Łowczówkiem stoczono jedną z najważniejszych bitew w drodze po niepodległość, co znajduje potwierdzenie m. in. w umieszczeniu nazwy „ŁOWCZÓWEK 24 XII 1914” na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W Łowczówku co roku odbywa się Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy oraz obchody kolejnych rocznic Bitwy pod Łowczówkiem. W 2018 r. w uroczystościach uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Łowczówek jest ważnym punktem na historycznej mapie Polski, a ścieżka przyrodnicza umożliwia odkrycie wydarzeń z przeszłości.

Ścieżkę opatrzono tablicami informacyjnymi opisującymi lokalne osobliwości przyrodnicze. Są też elementy małej architektury i udogodnienia dla turystów, jak parking, wiata, grill, stół z ławeczkami. Długość trasy wynosi ok. 4 km.

Ścieżka przyrodnicza w Łowczówku jest również jednym z elementów tzw. Źródlanego Szlaku, stanowiąc jego węzeł. Motywem przewodnim tej niezwykłej inicjatywy jest woda, a dokładnie metoda lecznictwa księdza Sebastiana Kneippa, nazywanego „wodnym doktorem”. Obecnie zaplanowane inwestycje w ramach tego Szlaku  realizują trzy gminy: Pleśna, Gromnik i Ciężkowice przy wsparciu Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Skala inwestycji jest olbrzymia – całkowitą wartość wszystkich elementów Źródlanego Szlaku szacuje się na ok. 80 mln złotych. Źródlany Szlak będzie swoistym kołem zamachowym do rozwoju turystyki w subregionie tarnowskim, na czym skorzystają również mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy.

—————————–

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. “Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Liderem projektów jest Tarnowska Organizacja Turystyczna (TOT) – która jest Lokalną Organizacją Turystyczną powstałą w 2011 r. jako szósta w województwie Małopolskim i działającą głównie na terenie Subregionu Tarnowskiego. Ważnym zadaniem TOT jest wsparcie lokalnego rynku usług turystycznych, kreowanie lokalnych produktów turystycznych oraz promocja i rozwój turystyki.

Powyższe projekty na które TOT pozyskała blisko 8 mln złotych stanowią pierwszy ważny krok
w kompleksowej promocji i komercjalizacji produktów sieciowych w Subregionie Tarnowskim.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Na www.lot.tarnow.pl znajdziemy aktualności z przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji Źródlanego Szlaku.