loga

Planowane nabory

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, że nabory w zakresie:

  • podejmowania działalności gospodarczej;
  • nowe lub zmodernizowane obiekty ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
  • inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

planowane są do ogłoszenia dnia 31 maja 2019 r., zaś możliwość składania wniosków będzie od 21 czerwca 2019 r. do 18 lipca 2019 r.

Więcej informacji dotyczących naborów można uzyskać w biurze LGD Dunajec-Biała w godzinach pracy.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania.