loga

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia zmian w SRL

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała nie spełniło warunków określonych w § 8 ust. 3 umowy ramowej, w związku z tym ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 w zakresie obniżenia wysokości środków finansowych (0 10% wysokości środków finansowych określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej, wyrażonej w polskich złotych).

W załączniku nr 3 Planie Działania do Strategii Rozwoju Lokalnego wskazano propozycję obniżenia wysokości środków finansowych w wysokości 10 % (str. 74-78).

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania swoich uwag do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała (tel. 14 665 37 37, e-mail: biuro@dunajecbiala.pl) w powyższym zakresie do 11 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

Strategia Rozwoju Lokalnego

Formularz zmian